tisdag 2 september 2014

Slopat ränteavdrag tillför staten 32 miljarder

Enligt följande artikel ränteavdraget kostar 32 miljarder så i princip skulle ett slopat ränteavdrag (som föreslagits nedan) tillföra staten drygt 32 miljarder!

Det är pengar som kan göras mycket annat för istället för att i princip göda bankernas vinstmarginaler som t.ex. Cornucopia skriver om här: Staten subventionerar bankens vinster

Internationell solidaritet

Det är inte mer än rätt att rikare länder bistår fattigare, liksom hjälper till vid katastrofer så som krig, jordbävningar m.m. som skapar flyktingar.

Likaså bör det finnas en beredskap att ge asyl till behövande. En summa motsvarande 1% av BNP bör anslås till migration och internationellt bistånd m.a.o.bör de budgetposterna slås ihop. Om man någon gång väljer att hjälpa mer på "bortaplan" kan man dra ned på beredskapen på "hemmaplan" och vice versa.

1% av BNP motsvarar ca 36,4 miljarder kr utifrån BNP beräkningar för 2013 (2014 års budget för internationellt bistånd och migration anger totalt 41,7 miljarder m.a.o. föreslås en liten minskning i nuläget).

När BNP och ekonomin växer ska mer anslås i relation till 1%-regeln.

Militärexpert underkänner valfläsk - M.E.P. Höj Försvarsbudgeten

Stefan Ring uttalar sig i Di.se Militärexpert underkänner valfläsk "Vi kan hamna i ett läge där ubåtar och flygplan köps utan att det finns tillräckligt med vapen, övningstimmar eller personal till dem."

"Marinens anti-ubåtsförmåga är nere på historiskt dåliga nivåer. Vi har till exempel inga helikoptrar som kan användas för ubåtsjakt."

Köpa "hårdvara" räcker naturligtvis inte utan det måste till  pengar för övning också om det ska bidra till någon reell försvarsförmåga.

Förslagsvis bör försvarsbudgeten få kosta ca 2% av Sveriges BNP. Det är ett rimligt mål.

2013 var Sveriges BNP 3641 miljarder kr. 2% blir således 73 miljarder kr, att jämföra med dagens försvarsbudget för 2014 på ca 47 miljarder kr.

Cornucopia har också lyft den svenska höjda stabsberedskapen p.g.a. Rysslands krig mot Ukraina: Höjd svensk stabsberedskap

Att försvarsfrågor inte lyfts fram mer i valdebatten än de görs är förvånande när omvärlden ser ut som den gör.

söndag 15 juni 2014

Avskaffa RUT och ROT

RUT är avdrag för s.k. hushållsnära tjänster. ROT är ett stimulansprogram för byggbranschen.

50% av arbetskostnaden kan dras av och istället får skattebetalare betala detta. Som Uppdrag granskning lyft fram så är fusket utbrett.

Därtill ska inte skattepengar gå till städning av toaletter och byggandet av altaner för redan relativt välbemedlade.

RUT och ROT bör avkaffas. Skattepengar kan istället gå till viktigare saker, t.ex. vård- och omsorgssatsningar.

lördag 14 juni 2014

Avskaffa FAS 3

Om en arbetslös enligt nuvarande regler är arbetslös efter 450 dagar får personen bli en s.k. FAS 3:are. Företag anordnar olika aktiviteter och får i gengäld 225 kr/dag för att ta emot en s.k. FAS 3:are.

FAS 3 sysselsätter just nu ca 36.000 personer. En tiondel av dem står t.o.m. utan aktivitetsstöd och är ofta hänvisade till försörjningsstöd.

Väldigt få får jobb via FAS 3. Istället utnyttjas de som arbetskraft där arbetsgivaren/anordnaren t.o.m. får betalt (ca 1,8 miljarder kr totalt beräknat på 225 kr x 5 x 45 x 36.000). 

FAS 3 bör istället göras om så att arbetsgivare inte kan få betalt och utnyttja FAS 3:are. Istället kan de som går in i FAS 3 i JOB få 225 kr/dag (225 x 5 i veckan vilket är lite högre än riksnormen för försörjningsstöd) i arbetslöshetsersättning. FAS 3 ska också kunna få samma hjälp och stöd som FAS 2:are.Återinför värnplikten

Värnplikten bör återinföras. Efter genomförd värnplikt bör man placeras i reserven. En reserv som kan mobiliseras vid behov.

Mönstringen ska vara obligatorisk för både män som kvinnor.

Någon utlandstjänstgöringsplikt (skarp) ska ej förekomma för vare sig fast anställda eller värnpliktiga. Man kan vara intresserad av att verka för svenskt försvar och säkerhet utan vilja skickas iväg till olika hörn av världen. Undantaget är naturligtvis om Sverige de facto hamnar i regelrätt krig med en annan/andra stater eller något annat extra ordinärt inträffar.

Däremot bör en svensk stridsgrupp(er) upprättas. Där kan frivilliga ta värvning och denna stridsgrupp(er) (bataljonsstorlek?) kan stå redo att skickas på utlandsinsatser. T. ex. på FN-mandat. Denna, eller delar av denna, stridsgrupp skickas m.a.o. i första hand på utlandsinsatser.

fredag 13 juni 2014

TV-licens

Cornucopia tar upp att kammarrätten kommit fram till att dator-innehav inte är  licenspliktigt: Ingen mer TV-avgift

Samtidigt belyses problematiken med Radiotjänst.

MEPs åsikt är att det ska finnas public service, men det räcker en public service TV-kanal och två radiokanaler (en för riks och en för lokal public service).

Dessa kan finansieras via den vanliga skattesedeln och budgetanslag och någon särskild punktskatt likt TV- och radiolicensen behövs ej.